W trzeciej części kursu poznamy narzędzie „Extrude” (z ang. wytłaczać). Jest to podstawa prostej techniki nadającej naszym dwuwymiarowym szkicom głębię 3D i pozwala w dość prosty sposób odwzorować wiele niesymetrycznych detali projektu.

Dopóki mamy dostęp do idealnie płaskich powierzchni, możemy korzystać z metody „szkic 2D -> wytłoczenie -> szkic 2D -> wytłoczenie -> itd.” i polecam ją początkującym jako bardzo intuicyjną i dokładną.

Jako punkt wyjścia dla naszych działań, przyjąłem ukończony szkic z poprzedniej części kursu.

1. Klikamy na narzędzie Extrude umiejscowione jak na zrzucie ekranu:

12
2. Klikamy na „Profile”, a następnie na powierzchnię, którą chcemy wytłoczyć. W chwili obecnej mamy tylko dwie możliwości – okrąg wewnątrz rysunku i pole poza okręgiem. Wybieramy to drugie:

22
3. W prawym górnym rogu naszego obszaru roboczego mamy widoczny prostopadłościan z napisem „FRONT”. Służy on jako odwzorowanie położenia „kamery” względem obiektu. Trzymając na nim wciśnięty przycisk i ruszając myszką jesteśmy w stanie dowolnie obracać rysowane przedmioty, a klikając na brzegach lub ścianach – uzyskać określone pole widzenia (trudno to ująć w słowa – proszę się trochę „pobawić” tym narzędziem). Gdy uzyskamy wygodne przybliżenie, ustawiamy głębokość wytłoczenia, a zmiany będą widoczne na podglądzie:

32
4. Ustaliłem głębokość na 2mm:

42
5. Następnym krokiem jest przejście do trybu rysowania w 2D:

52
6. Wybieramy płaszczyznę, na której chcemy rysować:

62
7. Po wybraniu płaszczyzny, znów wracamy do widoku „na wprost” – wystarczy kliknąć „FRONT” na naszym sześcianie do ustawiania widoku:

72
8. Rysujemy prostokąt o krótszym boku równym 2mm (położenie jak na zrzucie ekranu):

82
9. Kończymy nasz szkic (przycisk „Finish Sketch”), ustawiamy nieco inaczej kamerę i wytłaczamy narysowany fragment – grubość 10mm:

91
10. Ponownie przechodzimy do trybu rysowania 2D – tym razem dla płaszczyzny widocznej na zrzucie ekranu:

10
11. Rysujemy prostokąt – znów o krótszym boku 2mm i wytłaczamy na głębokość 10mm:

111
12. Obracamy nasz obiekt, przechodzimy do trybu 2D i na spodzie rysujemy okrąg:

121
13. Kończymy szkic, obracamy nieco kamerę i wytłaczamy nasz okrąg na 2mm:

13
14. Znów przechodzimy do trybu 2D – tym razem płaszczyzną jest dolna powierzchnia wytłoczonego przed chwilą walca. Rysujemy na niej współśrodkowy, mniejszy okrąg:

14
15. Znów wytłaczamy nasz nowy okrąg – tym razem jednak zwracamy na zaznaczone ustawienia – określają kierunek tłoczenia i typ („wycinanie”) – głębokość dajemy taką, aby nasz walec przeszedł na wylot przez cały przedmiot:

15
16. Efekt końcowy wszystkich operacji powinien wyglądać tak:

Kurs Autodesk Inventor 2010 - część 3
Następnym krokiem będzie „wygładzenie” krawędzi naszego przedmiotu, poznamy narzędzia stworzone do tego zadania i poznamy kolejną technikę modelowania 3D. Zapraszam do zadawania ew. pytań w komentarzach.