Masz problemy z obsługą wyświetlacza LCD w swoim urządzeniu? Nie znasz języka C? A może chcesz przekonać się jak łatwo i wygodnie można obsłużyć taki wyświetlacz w języku BASCOM-AVR? Jeśli tak, to ten artykuł jest dla Ciebie. Zobacz, jak zaprogramować alfanumeryczny wyświetlacz LCD w BASCOM-AVR!

Jedną z najpopularniejszych cech BASCOM-AVR jest sposób obsługi wyświetlaczy alfanumerycznych LCD (opartych o sterownik Hitachi HD44780 – większość wyświetlaczy alfanumerycznych dostępnych obecnie w sklepach elektronicznych spełnia ten warunek). Charakteryzuje się on prostą konfiguracją i banalnym sterowaniem, co ułatwia życie zwłaszcza początkującym w tematyce mikrokontrolerów. W tym artykule przedstawione zostaną kolejno podłączenie, konfiguracja oraz podstawowe instrukcje obsługi wykorzystujące środowisko BASCOM-AVR.

Starsze wersje wyświetlaczy posiadały 14 pinów, z czasem pojawiły się dwa dodatkowe odpowiadające za zasilanie diody podświetlającej – są to piny 15 („+”) i 16 (GND). Należy pamiętać o tym, że choć sterownik działa dla 5V, podświetlenie najczęściej wymaga rezystora ograniczającego prąd (zawsze lepiej dla pewności go podpiąć, chociaż niektóre LCD posiadają go już zintegrowanego z układem). Niezastosowanie go sprawi, że żywotność diody drastycznie zmaleje.

Jako przykład, wykorzystamy Atmegę8 i wyświetlacz alfanumeryczny 16×2 (2 wiersze, 16 znaków w każdym z nich)

1. Podłączenie LCD do mikrokontrolera należy wykonać według poniższego schematu (oczywiście LCD można podłączyć do wszystkich wolnych portów, które mogą pełnić funkcję wyjściowych – trzeba to później uwzględnić w konfiguracji wyświetlacza. Początkującym radzę za pierwszym razem postępować zgodnie z instrukcjami, a eksperymentować gdy wszystko będzie już działać zgodnie z oczekiwaniami).

Schemat połączenia mikrokontrolera z LCD - alfanumeryczny wyświetlacz LCD w BASCOM-AVR

Schemat połączenia mikrokontrolera z LCD

2. Konfigurujemy LCD w BASCOM-AVR w następujący sposób: Options -> Compiler -> LCD

Konfiguracja LCD w BASCOM-AVR

Konfiguracja LCD w BASCOM-AVR

3. Podstawowe instrukcje obsługi wyświetlacza w środowisku BASCOM-AVR

Obsługa alfanumerycznego wyświetlacza LCD w BASCOM-AVR

Zacznijmy od przykładowego kodu w języku Bascom:

Program wyświetla napis w pierwszej linii wyświetlacza „Witaj! [numer]”, gdzie [numer] zwiększa się co sekundę o 1. Poniższa rozpiska przedstawia podstawowe funkcje dotyczące obsługi LCD, wraz z ich objaśnieniem:
Cls – „Czyści” ekran (usuwa wszystkie znaki)
Lcd „tekst” | Lcd Zmienna | Lcd „tekst”;Zmienna – Wyświetla napis znajdujący się w cudzysłowiu, wartość zmiennej lub kombinację obu
Lowerline – Przechodzimy do linii niżej
Upperline – Przechodzimy do linii wyżej
Display On | Display Off – Włączamy lub wyłączamy wyświetlacz
Cursor Off Noblink – Kursor przestaje być wyświetlany
Cursor On Blink – Pokazujemy kursor
Shiftlcd Left | Shiftlcd Right – Przesuwamy tekst w lewo lub prawo
Locate Y,X – Umieszcza kursor w wierszu Y i pozycji X znaku wyświetlacza (np. Locate 2, 1 umieści kursor na początku drugiej linii)
Shiftcursor Left | Shiftcursor Right – Przesuwa kursor w lewo lub prawo.