Po raz kolejny polscy robotycy pokazali na co ich stać. Zawody URC (University Rover Challenge) to jedne z najbardziej prestiżowych na świecie, jeśli chodzi o łaziki marsjańskie.

Zawody odbyły się 2 czerwca 2016 na pustyni Utah w USA. O miano najlepszego zespołu rywalizowało 30 drużyn, z czego aż 7 przyjechało z Polski (do finałów przeszło 5). Polacy zajęli pierwsze (Legendary Rover Team z Politechniki Rzeszowskiej) i trzecie miejsce (Continuum z Uniwersytetu Wrocławskiego), na drugim znalazł się zespół WSU Everett Engineering Club z Washington State University.

Pełna lista finalistów znajduje się poniżej:

University Rover Challenge 2016 - lista finalistów

University Rover Challenge 2016 – lista finalistów

European Rover Challenge i Liga Rover Challenge Series

Warto wspomnieć, że istnieje liga o nazwie Rover Challenge Series, w której Polacy zdobyli bardzo wysokie miejsce za sprawą tego zwycięstwa. Każda kolejna wygrana przybliży ich do Pucharu Świata Światowej Ligi Robotycznej, a okazji do zdobycia nowych punktów będzie sporo, jak chociażby zbliżające się zawody European Rover Challenge i kilka mniejszych.

University Rover Challenge 2016 - drużyna z Uniwersytetu Wrocławskiego

University Rover Challenge 2016 – drużyna z Uniwersytetu Wrocławskiego

University Rover Challenge, URC – doroczny konkurs robotów organizowany przez stowarzyszenie The Mars Society, przeznaczony dla drużyn studenckich z całego świata. Zawody odbywają się na początku czerwca lub pod koniec maja, w USA, na pustyni w stanie Utah, w okolicach Mars Desert Research Station (MDRS) – symulowanej bazy marsjańskiej.

Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży akademickiej do podjęcia wysiłku samodzielnej budowy robotów eksploracyjnych i rozwijania technologii badania innych planet Układu Słonecznego. Udział w konkursie polega na zbudowaniu łazika, zdolnego do pokonywania dużych odległości w trudnym terenie i wykonywania zadań analogicznych do tych, jakie realizują roboty na innych planetach – w szczególności na Marsie, a następnie na ocenianej prezentacji jego możliwości, w tym przez wykonanie przygotowanych przez organizatorów zadań. Regulamin przewiduje dwa rodzaje zadań: naukowe, polegające na zbadaniu danego obszaru pod względem geologii i możliwości występowania życia, oraz konstrukcyjne, kiedy robot ma zastąpić człowieka np. przy konserwacji urządzeń. Ogólne założenia, jakie muszą spełniać roboty to: zdolność do wykonania zadań konkursowych, bezawaryjność oraz możliwie niski koszt.Wikipedia