Yellow Drum Machine to niezwykły robot-muzykant, który wyszukuje w swojej okolicy różnorakie przedmioty, podjeżdża do nich i… wystukuje na nich rytm. Efektu nie da się opisać słowami…Trzeba to zobaczyć!

Na popularnej stronie Let’s Make Robots pojawiła się niedawno nowa, niezwykła konstrukcja. Zadaniem robota jest…podjeżdżanie do obiektów, wystukiwanie na nich rytmów, nagrywanie części z nich i następnie „łączenie” nagrań z rytmami wystukiwanymi na innych przedmiotach… Lokalizacja obiektów jest możliwa dzięki dalmierzowi ultradźwiękowymi zamontowanemu na serwie modelarskim. Drewniana konstrukcja mnie osobiście razi, ale najwidoczniej wystarczająco dobrze pełni swoją funkcję. Cały algorytm działania robota można zaobserwować na załączonym filmie. Sami chyba przyznacie, że efekt jest niesamowity…